Maswerteng deliveryboy ng pizza, Pinaiyot ni dalaga